• Foreningen Straatags formål er at medvirke til at bevare alle stråtage på almene, fredede og bevaringsværdige af betydning
  • Når du bliver medlem får du mange fordele foruden et medlemsblad 4 gange årligt. Du kan læse meget mere her....
  • Informationsmødet om svampe og insekter i gamle huse. Foreningen Straatags spændende møde den 5. dec. på Odder Parkhotel, blev en
  • Brand er en alvorlig sag for alle, særligt gamle uerstattelige bygninger og i særdeleshed stråtækte bygninger.
  • Balle Strandvej 38, Mern. Et eksempel til efterfølgelse! Vordingborg kommunes vistnok ældste hus fra begyndelsen af 1700-tallet,

Kommende temadage


protox
Informationsmødet om svampe og insekter i gamle huse.

Foreningen Straatags spændende møde den 5. dec. på Odder Parkhotel, blev en succes. John Lundsgaard fra Protox Aps, Kolding, fortalte blandt disse er skimmelsvamp, trænedbrydende svampe, træborende insekter og murbier noget, man som husejer skal tage alvorligt. Men hvordan identificerer man sådanne problemer, hvorfor opstår de? og hvordan kan man bekæmpe dem i tide?

Kemiker og biolog, John Lundsgaard fra Protox ApS, fortalte levende og indgående om -  og der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Det er muligt at få fremsendt en af firmaets informative brochure ved at gå ind på deres hjemmeside.