straatag-2-1200.jpg

Afholdte temadag/arrangementer

Efterårets temadag ( 10/10-15) med Foreningen Straatag var en spændende tur i både historien og håndværk. Palle Nielsen , Bondeskovgaard savværk fortalte og viste rundt. Smukke bænke og gulve, bilehugget tømmer og meget mere i samklang med træets historie og beskaffenhed. Se mere på Bondeskovgaard.dk

Senere viste Lars Jørgensen firmaet "Egen Vinding & Datter" rundt i "Det Åndbare Hus" samt fortalte om udviklingen af deres miljøvenlige produkter. Meget mere på egenvinding.dk

Stor tak til begge firmaer for en spændende dag.

Temadagen den 7. september 2013

Som omtalt i ”Straatag nr. 44”afholdt foreningen en ekskursion lørdag den 7. september hos Wolf’s Linolie- & Trætjærefabrik, Stevns Landevej 57, 4660 St. Heddinge, hvor der var lejlighed til se fabrikken og høre om dens produkter m.v. Det var et spændende og indholdsrigt besøg, hvor der var rigelig tid til at stille spørgsmål og se, hvordan produkterne blev til.  

Foreningen var vært ved håndmadder og drikkevarer, og efter frokosten gik turen videre til Skandinavisk Jura-kalk A/S, Bredeløkkevej 12, Råby, 4660 St. Heddinge, hvor man på tilsvarende vis hørte om, og så, produktionen af kalk og mørtel m.m. Indehaveren Rasmus Kjøng var også her inspirerende og lærerig at høre på.

Herefter kørte vi til det mere end 200 år gamle fredede bindingsværkshus, ”Trines Hus”, Tåstrupvej 33, 4672 Klippinge. Det var som at træde 200 år tilbage i tiden.

Temadagen den 21. september 2013

Lørdag den 21. september afholdt foreningen en ekskursion i Sønderjylland.

Hovedmålet med ekskursionen var at se den forandring, som 23 mio kroners fondsstøtte til bygningskulturen har skabt i Østerende og Vesterende, Ballum igennem de seneste år, hvor mange bygninger er bragt tilbage til fordums glans og herlighed.

Arrangementet starter på den gamle digegrevegård, ”Klægager”, på adressen Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro, hvor vi mødes kl. 10:00.

Vi startede med morgenkaffe og rundstykker og fortsatte derefter med et par korte foredrag i gårdens fine nyindrettede mødefaciliteter. Herefter fortalte Erik Hebøll, Ballum Tækkeforretning, og Peter Hee, Tønder Kommune (og By & Land)  om projektet og viste rundt på ”Klægager”, som p.t. er under tækning og restaurering.

Herefter blev der serveret en lækker frokost med drikkevarer, og bagefter var der arrangeret en lille rundtur, hvor vi, bortset fra aktiviteterne i Ballum,så vi en række andre smukke vadehavsmiljøer, som er præget af den smukke frisisk påvirkede byggeskik.

Turen sluttede kl. 16:00 , og fugleinteresserede havde herefter mulighed for at forsøge se ”sort sol”, som der netop på dette tidspunkt er højsæson for i vadehavsområdet.

Alle 65 deltagere havde en storslået oplevelse.

Den 31. marts 2012 blev der afholdt en succesful temadag hos tækkemand Jesper Sandgaard ved Brædstrup. 

Succesfuld temadag hos tækkemand Jesper Sandgaard ved Brædstrup.

Vi mødtes kl. 10.00 til en kop kaffe og rundstykker og fortsatte til kl 15.00 med indlagt frokost og medbragt mad.

Temaet for dagen var stråtag. Vi så, hvordan et stråtag blev til i alle faser lige fra tømmerarbejdet til det færdige tag.

Vi startede med at gennemgå det forhåndenværende projekt. Håndværksmæssigt og med en gennemgang af de kreative elementer, som opstår når en tækkemand går i selvsving. Egnspræg – hvad kan man tillade sig.

Herefter var der basis for en mere teoretisk gennemgang af tækkeprocessen, med de spørgsmål der rejste sig om materialevalg og forberedelse ligesom gennemgang af brandsikring.

Til slut et oplæg om stråtaget og tækkemanden i fremtiden. Udvikling og uddannelse.

Da projektet var i gang, var der stilladser og god adgang til taget.

Alt i alt en begivenhedsrig dag med mange spørgsmål og kvalificerede svar.