straatag-3-1200.jpg

Arrangementer

Spændende historisk rundtur på Østfyn

Lørdag den 11. juni 2016 afholdtes årets første temadag. 40 medlemmer deltog og turen vil blive omtalt i næste nummer af STRAATAG.
Herunder kan du se, hvilke seværdigheder foreningen besøgte, og hvor formand Torben Lindegaard levende fortalte om stederne. Indlagt var formiddagskaffe med rundstykker og en lille frokost.

Turprogram:

Mødested:  Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk: P-plads ca. 50 meter vest for Lillemølle. Vi starter med kaffe og rundstykker.
Herefter kigger vi på Lillemølle med omgivelser og fortsætter i egne biler på en ca. 30 kilometer lang tur jvf. nedenstående program.
På et passende sted undervejs spiser vi frokost med øl/vand.

Lillemolle1
Lillemølle
er en utrolig smuk vandmøllegård fra 1827. Hele bygningsanlægget blev fredet i 1954. De nuværende ejere, Sevda Metin og Tommy Storm, har på forbilledlig vis restaureret bygningerne og er p.t. i gang med restaurering af vandmøllen og omgivelserne. Vi får lov til at nyde synet af de smukke bygninger og de ikke mindre smukke omgivelser, og får fortalt lidt om projektet og de vanskeligheder, som vore vandmølleanlæg p.t. slås med overalt i landet.

Lindeskovlangdyssen
Egnen vest for Ørbæk er rig på fortidsminder. I og omkring Lindeskov Hestehave ligger 7 dysser (runddysser, langdysser og en enkelt jættestue), og tæt ved vejen mellem Ørbæk og Ryslinge ligger Danmarks vel længste (over 160 meter) og bedst bevarede langdysse fra ca. år 3100 f. kr. 

Magelund Voldsted

Magelund Voldsted er vel Fyns største og bedst bevarede og som type beslægtet med Ørkild, Søbygård på Ærø og Hindsgavl. Her blev, antageligt i 1200-tallet, opført en borg, som nævnes første gang i 1329. Borganlægget menes nedrevet under Erik af 

Lykkesholm5

Pommern eller Margrethe den første. Endnu i 1800-tallet stod der mure på borgpladsen, men de blev anvendt som byggematerialer i gårdene i Lindeskov. Banken med omgivelser er blevet restaureret og plejet af det tidligere Fyns Amt.

Lykkesholm

Syd for Magelund ligger renæssanceherregården Lykkesholm i et meget smukt tunneldal landskab. Herregården kan kun ses på afstand.

Søllinge gl. Skole
Søllinge gl. skole (fredet 1954) er opført 1793 som ”komtesseskole”. Opførelsen blev bekostet af Louise Charlotte Sehested Juul fra det nærliggende Hellerup Gods. Skolen var i brug indtil så sent som 1962, og den står som om eleverne lige har forladt den. Vi får lov til at se skolen indvendigt.

Glambækgården i Rønninge
Glambækgårdens smukke stuehus er netop nytækket og nykalket og stolpet af, når vi kommer forbi.

Grønne Mølle
Stort og meget imponerende vandmølleanlæg fra 1841. Bygningsanlægget blev fredet i 1989. Ejendommen er afsides og ”skjult” beliggende, hvorfor den ikke er så kendt, som dens kvaliteter berettiger den til. Her ved Grønne Mølle tæt ved motorvejen over Fyn, siger vi farvel og på gensyn ca. kl. 16.00.

Mvh formand Torben Lindegaard

Langdysse2

Skole8 GronneMolle13