Straatag 1 1200 Straatag 4 1200 Straatag 5 1200 Straatag 2 1200 Straatag 3 1200

Balle Strandvej

Balle Strandvej 38
4735 Mern


Et eksempel til efterfølgelse!

Januar 2017

Vordingborg kommunes vistnok ældste hus fra begyndelsen af 1700-tallet, Balle Strandvej 38, smukt beliggende ned til Balle Havn, genopstår.
Huset har stået tomt og med store huller i taget gennem en længere årrække.

Imod manges ønske var der givet nedrivningstilladelse til huset. Men en entusiastisk ny ejer fattede kærlighed til huset og har nu fået kr. 500 000 fra Landdistriktspuljen (nedrivningspuljen).

Ejeren har bedt tækkemand, tømrer og bygningskonstruktør John Kunze om at stå for alt arbejde vedr. klimaskærmen.
En spændende og udfordrende opgave. Vi vil følge op på projektet som det udvikler sig! 

 Februar 2017

Billede 1: Morgenstemning fra Balle Havn. Trods uger med hård vind til kuling og megen regn og sne, skrider arbejdet stille og roligt fremad.
               En del morgener har været fascinerende med skønt lys og den smukkeste udsigt mod Nyord.

Billede 2: Spærrene placeres på stolpetappe helt som oprindeligt.

Billede 3: Nye loftsbjælker ( bindbjælker ) tildannes og høvles

Billede 4: Det var en stor dag, da bygherren kunne invitere til rejsegilde.

 

Marts-April-Maj 2017

Billede 1: Første etape af nordsiden tækket færdig.

Billede 2: Rem og bjælkelag udlagt på tilbygning.

Billede 3: Spær og lægter påsat tilbygningens nordside.

Billede 4: Sydsiden færdiggøres med lægter.

Billede 5: På trods af måneders elendige vejrforhold, som forsinkede arbejdet meget, var der af og til smukke morgenstunde.

Billede 6: Fiskeren røgter garn - så er det forår!

Billede 7: Det sidste stykke af nordsiden færdigtækkes.

Billede 8: Ny gavlbeklædning mod øst færdiggjort.

Billede 9: Nu er der klar til mønning med ålegræs fra Møn.

Med venlig hilsen Hanne Juul-Dam, bestyrelsesmedlem.

 

Juni 2017

Billede 1 og 2: Rygningen er lagt med ålegræs, da huseet ligger 20 m fra stranden.

Billede 3,4,  5: Endelig er den alvorligste del af arbejdet færdigt. Nu mangler døre og vinduer.

September 2017

Billede 1: Tavlene er udmurede, vinduer er isat, og huset er kalket over stok og sten, som det er skik og brug på Sjælland.

Billede 2: Færdig gavl mod vest.

Billede 3: færdig facade mod syd.

Billede 4 og 5: Ny revleport i østgavl med brede brædder i kærnetræ.

Billede 6 og 7: Så er huset færdigt udvendig med nye revledøre med gamle smedede beslag, én i hver facade.