straatag-2-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2009

På flere måder blev året 2009 et anderledes år for foreningen, først og fremmest på grund af Tuk Jørgen-Jensens udtræden af bestyrelsen af helbredsgrunde. Hans store arbejdskraft og erfaring har været vanskelig at erstatte, og det har været med bestyrelsen som med et fodboldhold, der mister en af sine bedste spillere: Holdets spillestil må ændres, og andre må træde i karakter. Dette er også sket hos os, men der går lige lidt tid, før vi får lært de nye roller, og der begås naturligvis også nogle fejl, men nu mener vi at kunne sætte alle sejl igen.

Hvordan man end vender og drejer det, spiller økonomien en væsentlig rolle, og glædeligvis er vi kommet ud med et fuldt acceptabelt regnskab for 2009, men vi har længe været på det rene med, at der er et misforhold mellem foreningens ambitioner og økonomi, hvilket har fået os til at forsøge med andre indtjeningsmuligheder som f. eks. produktionen af foreningens lille håndbog, ”Det Stråtækte Hus” og en debut i ”nedrivnings- og genbrugsbranchen”. Økonomisk har ingen af tiltagene været en succes, men med hensyn til ”nedrivning- og genbrug” har vi lært en hel masse, og fået skabt en række værdifulde kontakter, så her og nu forventer vi, at vi i 2010 kan skabe en succeshistorie på dette område. Målet er primært at skaffe økonomisk indtjening til foreningen, således at vi kan højne niveauet på andre områder, men også at skaffe vore medlemmer mulighed for at erhverve ”genbrugsbyggematerialer” på humane vilkår. Endvidere vil vi gerne markere os i relation til miljødebatten. Tænk på hvor meget energi der bruges på at brænde en mursten og hvor lidt energi der bruges på at afrense en smuk og god flensborgsten, der har været lagt i kalkmørtel!

Nævnte ”genbrugsprojekt” har vi i 2009 også anvendt som PR for foreningen. Vi har været i en længere TV-udsendelse på TV-2 som et positivt eksempel på en forening, der modtager tips- og Lotto-støtte, og vi har også været i et længere indslag i DR-Fyn, hvor vi har fået masser af eksponering på samme aktiviteter. Det bør også nævnes, at vi også har haft en hel del omtale i dagspressen og har afholdt informationsmøder både på Sydsjælland og i Århusområdet.

Bladet ”Straatag” har netop rundet 30 numre, og vi synes selv, at vi bliver bedre og bedre også på dette område, og mangler sådan set aldrig stof, selvom det kan være vanskeligt at få vægtet stofområderne ideelt i de enkelte numre. Vi ser gerne at vore medlemmer kommer med både ideer og indlæg til os!

Samarbejdet med Syddansk Erhvervsskole fungerer fortsat fremragende. Skolen er tilfreds, vi er tilfredse, og ikke mindst: kursisterne er meget glade for det, som vi kan byde ind med. Erik Therkildsen har dem under sine vinger med hensyn til træ og bindingsværk, og jeg søger at påvirke kursisternes syn på bygningsbevaringssagen og forståelsen af landets ældre bygningskultur.

Også den almindelige medlemspleje og medlemsrådgivning fylder meget for mange af os i bestyrelsen, selvom vi desværre kan mærke, at den økonomiske krise har dæmpet udviklingen i antallet af nye stråtage.

Vi har dog også nogle hængepartier! Et af disse er bygningsforsikringsområdet, hvor vi åbent og ærligt må sige, at forsikringsselskaberne fortsat er meget negative og ikke interesseret i et samarbejde med foreningen, hvad vi faktisk finder underligt. Så på dette område er vort råd til medlemmerne: I må selv følge markedet, og sørg for at få flere tilbud, som I kan sammenligne! Der er fortsat betydelige prisforskelle, men det er nærmest umuligt at trænge ind i selskabernes pris- og kundepolitik, og nogle steder har assurandørerne stor personlige beføjelser, mens de andre steder er bundet på hænder og fødder. Sådan oplever vi det, men vi vil være taknemmelige for informationer om jeres egne oplevelser på dette område.

Et andet område, som vi ikke kommer uden om er ”svamp og råd i stråtage”! Dette emne har fyldt en del i bladet indenfor de seneste par år, sidst i ”Straatag nr. 30”. Vi vil i bestyrelsen ikke fare ud med udtalelser, der bygger på løse skøn og formodninger, men på den anden side skal vi heller ikke tie en debat ihjel, så derfor har vi etableret kontakt til Dansk Tækkemandslaug, hvis formand/bestyrelse vi regner med at få et møde med tidligt i 2010, noget som vi hurtigst efterfølgende vil omtale i ”Straatag”.

På det politiske område har vi henover året samarbejdet med alle de vigtige aktører på ”bevaringsområdet”, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygningskultur Danmark og Bygningsfredningsforeningen Byfo, noget som vil fortsætte i 2010.

Temadagsprogrammet har været nedskåret af forskellige grunde i 2009, men dette skal der ændres på! Dette område skal igen være en ”kerneydelse” fra foreningen til medlemmerne, hvilket er nemmere sagt end gjort, så derfor: Er der medlemmer, som vil ”lægge hus tilen temadag, så kontakt os!

Vi har også tidligere appelleret til medlemmerne om aktivt at gå ind i foreningens arbejde, selvom man ikke sidder i bestyrelsen. Der er mange spændende og nyttige opgaver, som vi sammen kan løse. Nogle er rigtigt sjove og andre kan være lidt mere rutineprægede, men nyttige. Formanden har faktisk bruget en hel del timer med at rense mursten og tumle med bindingsværk, selvom han måske nok har været ligeså meget i vejen som til gavn! Men viljen og det sociale tæller også med. Så kontakt os, hvis I har lyst til at være med!

Vi havde i bestyrelsen frygtet at kombinationen af den økonomiske krise og den ikke ubetydelige forhøjelse af medlemskontingent ville udløse et større medlemstab, men på dette område er vi blevet positivt overraskede. Dette vælger vi at tage som en tillidserklæring fra medlemskredsen, og det takker vi jer alle for, og som formand vil jeg også gerne takke bestyrelsen og personkredsen omkring denne for et godt og inspirerende samarbejde i 2009.

Året 2010 kunne godt gå hen og blive et rigtigt spændende år for os. Det kan I hjælpe med til ved at bruge foreningens tilbud, og husk jævnligt at kigge på hjemmesiden: www.foreningen-straatag.dk

Bestyrelsen for Foreningen Straatag

 

Torben Lindegård Jensen
Formand