straatag-1-1200.jpg

Brandmærkningsordninger

Hvad er brandmærkning?

Brandmærkningsordningen administreres af Foreningen Straatag og er udviklet i samarbejde med bl.a. Rockwool A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Gyproc A/S.

Denne ordning er den første og eneste af sin slags i Danmark, og er et tilbud til stråtagsejere om at få ”mærket” deres stråtag, så der kan tages specielle hensyn i tilfælde af brand.

For at kunne få brandmærket, er der visse betingelser, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal huset være brandsikret forskriftsmæssigt jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts  (DBI) Informationspjece nr. 29, Brandsikring af stråtage. Se også Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk > Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamilieshuse m.v. Bemærk at Sepatecmetoden ikke er nævnt i pjecen, men separat godkendt af DBI i et senere notat. Informationspjece nr. 29 er forfattet i 1998 og således før godkendelsen af Sepatec.

Dernæst skal man som ejer af det stråtækte hus, som ønskes brandmærket, tilsende foreningen en bekræftelse fra sit forsikringsselskab på, at huset er brandsikret forskriftsmæssigt. Alternativt en kopi af garanticertifikat fra Sepatec. Gebyret for brandmærkningen på kr. 155,- (som medlem) eller kr. 350,- (som ”ikke medlem” – inkluderer 1 års medlemskab i foreningen) indbetales på foreningens bankkonto: 0828 – 075647 i Sparekassen Fyn. Herefter sender vi det ønskede antal brandmærker og informerer samtidigt redningsberedskabet i den kommune, hvori huset ligger.

Brandmærkerne skal placeres på ejendommens postkasse og ved hovedindgangen på den eller de bygninger, som er brandsikrede.

Hvorfor brandmærkning?

Forsøg viser, at et stråtag uden brandsikring nedbrænder totalt på cirka en halv time. Et brandsikret stråtag har til gengæld vist sig at kunne modstå en lokal gennembrænding op  til 38 minutter eller mere. Dette har naturligt ført til, at mange stråtækte huse i dag er brandsikrede.

Brandmærkerne er en tydelig information til brandvæsenet om at huset er brandsikret, og det er af helt afgørende betydning for brandvæsenets valg af slukningsmetode i tilfælde af en brand.  Ved anvendelse af et for kraftigt vandtryk på et brandsikret stråtækt hus, vil man nemt kunne komme til at slå hul i den underliggende brandsikring, og dette vil kunne bevirke unødvendige og alvorlige skadevirkninger på huset.

Ud over den indlysende grund til at brandsikre, nemlig redning af menneskeliv og værdier, kan der også være andre gode grunde. F.eks. det forhold, at nogle forsikringsselskaber yder rabat på forsikringspræmien, hvis huset er brandsikret – og brandmærket. Undersøg dette hos dit forsikringsselskab.

Resume:

Hvis man køber et stråtækt hus, eller ombygger/tilbygger eller udskifter stråtag, bør man nøje sætte sig ind i hvorledes de forskellige brandsikringsmetoder virker jf. ovenfor.

Vedrørende brandsikring med mineraluld, skal det bemærkes, at almindelig varmeisolering i trækonstruktionen ikke vil kunne sidestilles med, eller godkendes som, brandsikring af tekniske årsager.

Hvis man kan konstatere, at huset er forskriftsmæssigt brandsikret, og ønsker det brandmærket, er fremgangsmåden følgende:

  1. Skriftlig bekræftelse fra sit forsikringsselskab om at huset er forskriftsmæssigt brandsikret skaffes. Alternativt et brandsikringscertifikat fra sin tækkemand.
  2. Tilmeldingsblanket rekvireres hos Foreningen Straatag. Denne udfyldes og sendes til Foreningen Straatag sammen med dokumentationsmaterialet, der, hvis alt er i orden, så sender det ønskede antal brandmærker efter at brandmærkningsbebyret er konstateret indbetalt.
  3. Ejeren placerer brandmærkerne som anvist i materialet
  4. Foreningen Straatag underretter redningsberedskabet i den relevante kommune.

Links til

http://www.dbi-net.dk
DBI er Danmarks videncenter for brand og sikring. Vi opbygger vores viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, vi løser for virksomheder, institutioner og myndigheder.

http://www.gyproc.dk/konstruktioner/brandisolering+af+konstruktioner
Verdensledende inden for gipssystemer til Letbyggeri. Gyproc har fokus på innovation samt at imødekomme de voksende behov for energi- og miljøvenlige løsninger.

http://www.magma-firestop.dk/produkter/stratag.html
Specialister i beskyttelse / brandsikkerhed til stråtage. Dette program er specielt blevet udviklet med henblik på vedligeholdelse af stråtagets naturlige skønhed på den ene side og på den anden som beskyttelse mod brand og erosion.

http://www.sepatec.dk
System til brandsikring af stråtage.