straatag-1-1200.jpg

Bindingsværk

Vores tidligere formand i Foreningen, Lars Lykke Hansen, lever på sine forfædrenes gård og med deres erfaringer. Han har fortalt, at man i gamle dage lagde granitsten ind i komfuret, når der var fyret, og når de var rigtigt varme, tog man dem ud og lagde dem i tjærebøtten - derved blev tjæren mere flydende og nemmere at stryge på stolperne. En gryde kogende vand kan også gøre det! Hovedsagen er, at stenene er varme. I hvert fald er det på denne måde meget nemmere at ”stolpe af”.

Vi skal desværre her gøre opmærksom på noget selvfølgeligt, men sådan er loven om videregivelse af oplysninger:

PAS GODT PÅ IKKE AT BLIVE SKOLDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE KOMME TIL SKADE UNDER HÅNDTERING AF DET KOGENDE VAND ELLER DE VARME STEN. HOLD BØRN LANGT VÆK UNDER PROCESSEN.