straatag-1-1200.jpg

Isolering

Det bliver ikke billigere at opvarme sit hjem i fremtiden. Derfor vil dette tema omhandle isolering. Forår og sommer er de bedste tider til at foretage isolering. Tag og vægge er tørret ud efter vinterens sne og fugt.

Vi starter med loft og tag

På loftet vil det være bedst med et 20-30 cm. lag isolering, det holder godt på varmen i stuerne.
Husk at isolere vand og varmerør grundigt.

For eksempel er det oftest koldtvand-tilløbet til fyret og det varme vand, der fryser først. Dette rør bliver ofte ført ud fra hovedledningen, lige efter måleren, og kommer op på loftet, uden at man tænker på, at det ikke holder ”jordvarmen”, som det kolde vand til køkken, toilet og bad, der går direkte ind i huset nede fra det frostfri jordlag.

Det er også fornuftigt at gennemgå de elektriske ledninger, samledåser o.l. , nu man er i gang. Ofte er det mus og andre gnavere, der ubemærket ødelægger ledningerne.

Husk, at størsteparten af brande i stråtækte huse sker på grund af gamle eller ”gnavede” el- ledninger.
Spørg din elektriker, hvad der er den bedste beskyttelse, du kan lægge omkring ledninger og samledåser.
Fjern støv og spindelvæv omkring samledåserne.

Vi har fået disse råd fra flere elektrikere, der har været forfærdede over, hvor lidt forståelse beboerne har for den brandfare, der er, når elinstallationerne i de skjulte områder ikke er ”pakket” godt nok fra begyndelsen.

Med disse forberedelser er du klar til at lægge isolationen ud på loftet.
Skær isoleringsmaterialet til, så det passer ud mod tagskæg, loftsbjælker og andre steder, hvor der er forhindringer i at lægge materialet ”ud i brede baner”. Hvis ikke isoleringsmaterialet er lagt korrekt, får man kuldebroer, som forøger varmetabet.

Hvis man vil dele opgaverne op i faser, så er isoleringen af gulvet på loftet sikkert den bedste at begynde med.

Inden man har lavet ”færdigt arbejde” på loftet, så er det en god ide, at man fjerner spindelvæv og støv fra stråtagets inderside.
Spindelvæv og støv er ofte med til at forværre mindre brande. Der sker en støv-eksplotion, når ilden når spindelvævet.
Fej indersiden af taget med en kost. Er der ”blomster” i enderne af stråene, så klip dem af.

Isolering - igen

Man kan kun bifalde alle de initiativer der tages for at nedsætte varmetab fra ejendomme. Olie og gaspriser vi sikker stige i årene fremover.
Den isoleringsmæssige teknologi piler fremad med stormskridt. Alt sammen prisværdigt.

Situationen er blot den for visse gamle bygninger, at de ikke kan tåle den moderne isoleringsfilosofi.

Her er det, at vi, som bor i 3-400 år gamle stråtækte huse, må passe nøje på, ikke at isolere husene til rene ”svedekasser”.

Foreningen Straatag er helt ”fremme i skoene” med hensyn til de isoleringsdirektiver der er på bedding.Vi vil blande os i de høringer der går forud for vedtagelsen af nye regler.

Selvfølgelig vil vi, der ejer de gamle huse, også gerne spare på udgifterne til varme, men vi vil have mulighed for at få regler, der passer til og bevarer det stråtækte hus.

I den forbindelse vil vi gerne i forbindelse med håndværkere der får isoleringsopgaver, så de ikke i misforstået effektivitet kommer til at udføre skadelige arbejder. Ofte vil betingelserne for ombygningstilladelser eller anden renovation blive tilset af kommunens tekniske forvaltning. Her må man følge direktiverne, uden at der er taget hensyn til bygningens karakter.

I Foreningen Straatag vil vi forsøge at informere om de nye regler og de undtagelser der kan gennemføres. Vi skal blot have foden indenfor i ”lovmaskinen”.

Erhvervs- og Byggestyrelsen havde en artikel fra 20. april – 09, som hedder ” Strammere krav til såvel nyt som eksisterende byggeri”.
Her skriver man om de store besparelser der kan opnås i det bestående byggeri. Det er generelle informationer og tager ikke hensyn til den meget gamle bygningsmasse. Det vil vi søge at få klarlagt. Regeringen vil derfor ændre byggeloven, så der stilles komponentkrav ved mindre renoveringer. Dernæst vil lovgivningen sikre at ejere vælger energi-effiktive løsninger hvor der skal udskiftes f. eks. vinduer; eller murværk skal renoveres.

Nu har Foreningen Straatag rettet henvendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen og Energiministeriet, for at få yderligere oplysninger. Vi påpeger at vore gamle huse ikke tåler de høj-effektive materialekrav, da bygningerne skal kunne ”ånde”. Selvfølgelig vil vi holde vore medlemmer orienteret straks der er nyt. Vi vil også omtale det i medlemsbladet.

Vi kan gøre noget allerede nu: Lufte ud, når vi har sovet, vasket gulve eller badeværelset.
Det er utroligt så meget vanddamp vi afgiver inde i huset. Frisk luft er billigere at opvarme end ”gammel hengemt” luft.