straatag-5-1200.jpg

Kommende temadage


protox
Informationsmødet om svampe og insekter i gamle huse.

Foreningen Straatags spændende møde den 5. dec. på Odder Parkhotel, blev en succes. John Lundsgaard fra Protox Aps, Kolding, fortalte blandt disse er skimmelsvamp, trænedbrydende svampe, træborende insekter og murbier noget, man som husejer skal tage alvorligt. Men hvordan identificerer man sådanne problemer, hvorfor opstår de? og hvordan kan man bekæmpe dem i tide?

Kemiker og biolog, John Lundsgaard fra Protox ApS, fortalte levende og indgående om -  og der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Det er muligt at få fremsendt en af firmaets informative brochure ved at gå ind på deres hjemmeside.

Så snart vi kender til temadagene i år - 2018,
vil der komme informationer her og i nyhedsbrevet.