Anerkendelse til brandsikrede stråtage

ERHVERV | 07.07.16 | 11:53 - Dagens Byggeri
Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtag, så nu må der bygges dobbelt så tæt med strå på taget.
"Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Denne type brandsikring, Sepatec, er netop blevet godkendt på lige fod med at tække direkte på plader, som er den anden godkendte metode til brandsikring." SE HELE ARTIKLEN HER"

I anledning af  TV2/Fyn´s indslag om brandforsikringer for stråtagsejere
vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:

For ca. 10 år siden kunne det dokumenteres, at man ikke kunne registrere om nogen overhyppighed af brande, når man talte om stråtækte bygninger. Der er heller ikke nogen grund til at antage, at dette forhold skulle være ændret siden, men ikke desto mindre er Codan p.t. i færd med at presse sine stråtagskunder ud med præmiestigninger på op til 300%, således at brandforsikringspræmien på en mindre, nedlagt landbrugsejendom kommer op på over 30.000 kr.

Dette kunne man konstatere i TV2Fyns nyhedsudsendelse 20. juni 2012, hvor bl.a. foreningens formand udtalte sig om sagen.

"Foreningen Straatag finder Codans politik uanstændig, og mener i det hele taget, at forsikringspræmierne generelt er alt for høje og er en alvorlig trussel imod såvel den enkelte ejers økonomi som imod landets kulturarv.

I foreningen er vi nu ved at tage nogle politiske initiativer, som vi senere vil orientere om.

For at blive hørt, er det vigtigt at have en god sag, men det er også meget vigtigt at være mange, så derfor opfordrer vi læserne til at skaffe mulige medlemmer ved at gøre opmærksom på foreningen og ovenstående presserende forhold."