Nyheder er mange ting. For overskuelighedens skyld har vi opdelt punktet over nyheder i Foreningen og nyheder fra medierne omkring os. Hvis du falder over informationer, der kunne falde ind under dette, er du velkommen til at kontakte os.

Onsdag den 8. august afholdtes et møde med forskellige interesseorganisationer om problematikkerne ved at bo på landet. Formand, Torben Lindegaard Jensen har her  en kort redegørelse om udfaldet og det videre arbejde.

Politisk initiativ

Foreningen Straatag har sammen med venstrepolitikeren, Carsten Abild, der i sin tid var med til at stifte foreningen, taget initiativ til en ”redningsaktion” for de danske stråtage.

Første skridt var et afklaringsmøde den 8. ds. på Blommenslyst Kro, hvor fire bestyrelsesmedlemmer deltog sammen med Carsten Abild. Endvidere deltog repræsentanter fra Jysk Tækkemandslaug, Dansk Tækkemandslaug, Landsbyerne i Danmark samt Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Resultatet af mødet blev, at der nu udarbejdes et oplæg til et møde med Carsten Hansen, der er minister for landdistrikterne.  Vi vil på dette møde pege på den lange række af besværligheder, der generelt gør det vanskeligt at leve et liv på landet – og i særdeles som ejere af stråtækte huse.

At den stråtækte bygningskultur er under voldsomt pres er ikke tomme ord, og skal vi i Danmark også om 10 år kunne glæde os over synet af disse smukke huse, som er uløseligt forbundet med det danske landskab, skal der hjælp til.

Vi ved naturligvis godt i arbejdsgruppen, at det ikke er en nem sag at løse, men situationen er alvorlig, og vi mener at have mange gode argumenter, som vi i de kommende uger skal have formuleret færdige, så vi kan møde ministeren velforberedte og med konstruktive forslag.

Vi vil igennem vore nyhedsbreve og i bladet ”Straatag” holde vore medlemmer orienteret.

Torben Lindegaard Jensen
formand

 

PS: Formanden får stadig mange henvendelser angående de ublu præmieforhøjelser på forsikringer til huse med stråtag. Tak for det. 

Du kan nu også deltage på Facebooksiden "Stråtage i Danmark"