Østrupgård

Østrupgård er en lille og meget gammel herregård, som gemmer sig mellem høje banker, skov og krat, rislende bække og slugter bag Arreskov Sø og nord for De Fynske Alper. Mærkeligt nok er det lykkedes denne perle at unddrage sig offentlighedens opmærksomhed igennem mange årtier, og nok primært på grund af den afsides beliggenhed.

På trods af den relative ukendthed beskrives den af landets mest fremtrædende herregårdseksperter som en af vore vigtigste herregårde og kunsthistorikeren Flemming Jerk skriver således i ”Herregårde i Danmark”: Anlæggets opretholdelse i sin fulde udstrækning og uden skæmmende moderniseringer står som én af det 20. århundredes betydeligste bygningskulturelle indsatser på ren privat basis og betyder, at også hovedbygningen kommer til sin ret i et herregårdsbillede, der må betegnes som det mest umistelige i landet.

Østrupgård levendegør på enestående måde den middelalderlige adelsgård, der kendes fra folkeviserne om end bindingsværksbygningerne nok er lidt mindre og opført senere (1700-tallet). Stenhuset menes at være fra 1400-tallet og bindingsværkslængen langs vejen er ca. 100 meter lang!

Normalt er herregården ikke tilgængelig for offentligheden, men ejeren, Mikael Grønlykke, har velvilligt ladet os få adgang til gårdsplads og borggård.

Dette arrangement er en mulighed for en enestående oplevelse.

 

Gruppe Mølle

GrubbeMolle

Grubbe Mølle er i sig selv et kulturmiljø. Vandmøllen er sammenbygget med stuehuset og går tilbage til 1600-tallet men flere gange ændret, bla. ca. 1750 og igennem 1800-tallet. I Begyndelsen af 1900-tallet er der opført nye driftsbygninger. Vindmøllen flyttet fra Sjælland og opstillet 1892. I 2017 fik vandmøllen nye vandhjul efter at have haft turbine i mange årtier. Både vind- og vandmølle er funktionsdygtige.

Hele anlægget er bygningsfredet.

 

Gammelstrand

Gammelstrand 2018 6Gammelstrand i Svanninge er en af Fyns største og smukkeste bindingsværksgårde opført ca. år 1800. Gården blev bygningsfredet i 1990

I øvrigt er Svanninge med sine mange bindingsværksbygninger en af landets smukkeste landsbyer.