Medlemsbladet STRAATAG
Torben Lindegaard Jensen
Telefon: 66 11 69 18
kl. 16.00 til 20.00

Andre kontakter:

Tække og stråtagsspørgsmål
Jesper Sandgård, tlf. 7575 1224
Finn Kuno Nielsen, tlf. 2096 7226
Jens Carl Kuno Nielsen, tlf. 2070 7513
Carlo F Christensen, tlf. 86387666 https://carlofchristensen.dk/

Bindingsværk og tømmer
Erik Therkildsen. Telefon: 75 86 75 85

Brandmærkning
Telefon: 22 14 03 19, Se mere om brandmærke ordningen

Brandsikring
http://sepatec.dk/

Fredning
Torben Lindegaard Jensen: Telefon: 66 11 69 18, efter kl. 16.00 til 20.00.Internet 

www.foreningen-straatag.dk