Måske ønsker du at vide noget mere om håndværksmæssige forhold, historiske forhold, lovkrav, regler, eller måske har du et problem med dit stråtækte hus, og ved ikke lige, hvor du skal henvende dig. Hvad gør du så?

Her er nogle forslag

 

Problemer med dit stråtag
Din tækkemand
Foreningen Straatag www.foreningen-straatag.dk
Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk Servicekontor: 72 16 02 33
Jysk Tækkemandslaug www.jtl.dk
Insekter o.l. i stråtag

Insekta ApS, Københavnsvej 222, 4600 Køge/
Insekta ApS, Klosterport 4 E, 8000 Århus
www.insekta.dk

Brandforhold m.v.
Dansk Brandteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre www.dbi-net.dk
Din skorstensfejermester  www.skorstensfejer.dk
Myndighedskrav
Din kommunes tekniske Forvaltning
Gode råd m.h.t. istandsættelse, restaurering, fredning, bevaring
Din kommunes Tekniske Forvaltning
Center for Bygningebevarinf.dk Tlf.: 45 96 99 90 Info@bygningebevaring.dk
Bygningskultur Danmark Tlf.. 33 33 99 10  ms@bygningskultur.dk


Problemer med lokalplaner, bevaring-, fredning
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Borgergade 111, 1300 Kbh. K –tlf.: 70 22 12 99 www.byogland.dk
Bygningsfredningsforeningen ”Byfo” Borgergade 111, 1300 Kbh. K. www.byfo.dk
Lokalhistorie
Sammenslutningen af Lokalarkiver www.danskearkiver.dk
Luftfotos

Historiske luftfotos af gårde i DK kan erhverves hos: Det Kongelige Bibliotek (luftfotosamlingen) www.kb.dk