straatag-4-1200.jpg
  • Foreningen Straatags formål er at medvirke til at bevare alle stråtage på almene, fredede og bevaringsværdige af betydning
  • Brand er en alvorlig sag for alle, særligt gamle uerstattelige bygninger og i særdeleshed stråtækte bygninger.
  • Succesfuld temadag til Farum Landsby er afholdt. Udførlig artikel om de smukke huse kommer i næste nummer af bladet STRAATAG
  • Når du bliver medlem får du mange fordele foruden et medlemsblad 4 gange årligt. Du kan læse meget mere her....
  • Balle Strandvej 38, Mern. Et eksempel til efterfølgelse! Vordingborg kommunes vistnok ældste hus fra begyndelsen af 1700-tallet,