forsikringerForsikringsverdenen er ligeså uigennemsigtig som bankverdenen og mobiltelefonverdenen,
men et fejlagtigt valg kan her få fatale konsekvenser.


I forbindelse med huskøb vil det være naturligt at kontakte sit nuværende forsikringsselskab m.h.t. bygningsforsikring, men undersøg også om det vil være muligt at overtage den eksisterende forsikring i ejendommen.

Endvidere vil det være fornuftigt at undersøge markedet med nogle års mellemrum. Specielt for stråtækte ejendomme ser man jævnligt nogle markante prisændringer i markedet. Undertiden har de ligefrem karakter af ”mobning” med det formål at tvinge forsikringstagere ud af selskabet, og modsat ser man undertiden, at selskaber, der tidligere ikke har været specielt positive over for stråtage, pludseligt er til at tale med.

Kun de færreste selskaber har en officiel politik overfor stråtækte bygninger, og priser og vilkår er derfor jævnligt helt afhængige af den assurandør, som man indgår aftaler med. Nogle gange er en brandsikring nøglen til nedsættelse af forsikringspræmien, men i nogle selskaber er der ingen påviselig prismæssig forskel mellem stråtag og fast tag.

Vær meget opmærksom på, at prisen på forsikringen langtfra altid er det afgørende. Skal man sammenligne to forsikringer, bliver man nødt til at foretage en grundig sammenligning af dækningsomfanget.

En anden grundregel er at finde ud af, hvad man har reelt har behov for at få forsikret. Er man ejer af en tre- eller firelænget, stråtækt bindingsværksgård med store kulturhistoriske værdier, vil det normalt forekomme meningsløst – og rasende dyrt - at genopbygge hele anlægget, og det bør man indrette forsikringen efter.

Hvis man ønsker at reducere forsikringsudgifterne, kan det i et sådant tilfælde være en mulighed at forsikre således, at forsikringen dækker nyopførelse af beboelsen og et passende antal kvadratmeter garage/udhus.

Vær bl.a. opmærksom på følgende begreber

Nyværdi: Det almindeligste princip for en bygningskaskoforsikring. Der er ingen maksimal erstatningssum, men forsikringen sigter på at man for forsikringssummen kan genopføre en tilsvarende bygning i de på genopførelsestidspunktet gængse materialer. Vær opmærksom på, at der kan foretages et fradrag i forsikringssummen på grund af slid og ælde.

Sumforsikring: betyder at bygningerne er forsikret til en sum, der fastsættes af forsikringstageren. Anvendelsen af denne forsikringstype forudsætter principielt samtykke fra panthavere eller andre med rettigheder i ejendommen. Anvendes typisk ved bygninger med begrænset brugsværdi (tomme landbrugsbygninger o.l.)

Restværdi: Denne dækning betyder, at beskadiges din bygning med mindst 50 % af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og få opført en tilsvarende ny i stedet for at få den beskadigede repareret.

Stormskade – Branddækningen tiltrækker sig normalt næsten al opmærksomhed ved stråtækte bygninger, men pas på med at undervurdere stormskadeproblematikken. Specielt bør man være opmærksom på, at man ikke kan forvente, at forsikringsselskabet betaler for vedligeholdelsen af stråtaget, og får man skader på et gammelt, nedslidt stråtag må man regne med en reduktion af dækningen.

Brandforsikring - er lovpligtig, hvis der er prioritetslån i huset.

NB! Har du specielt gode – eller dårlige – oplevelser med dit forsikringsselskab, så lad forening det vide.