Hvem er Foreningen Straatag?

Foreningen Straatag er en landsdækkende, almennyttig forening, hvis formål er at virke for bevaring og videreudvikling af den stråtækte danske bygningskultur. Foreningen Straatag er organiseret som en traditionel dansk forening, og den ledes i det daglige af en ulønnet, arbejdende bestyrelse sammen med en række tilknyttede, interesserede personer. Foreningen blev stiftet i 1996 med 62 medlemmer. Lige siden er foreningen Straatag årligt vokset i et imponerende omfang, og ligger nu omkring 800 medlemmer, hvorved den er blandt de allerstørste af de foreninger, der beskæftiger sig med bygningsbevaring.

Hvad kan foreningen tilbyde sine medlemmer?

 • En hjemmeside med råd og vejledninger.
 • Foreningen udsender 4 gange årligt medlemsbladet STRAATAG i farve og på 32 sider med faglige artikler om håndværk, stråtag og bygningskulturelt stof.
 • Foreningen tilbyder telefonisk rådgivning til medlemmer om byggetekniske spørgsmål o.l. Det er dog vigtigt at præcisere, at foreningen ikke en ”forbrugerorganisation” og heller ikke ”tækkefirmaernes forlængede arm”.
 • Foreningen kan yde rådgivningshjælp til medlemmer i forbindelse med eventuelle problemer med myndigheder, f. eks. i forbindelse med ansøgning om dispensation for afstandskrav i forbindelse med reetablering af stråtag, tilbygninger etc.
 • Foreningen afholder Temadage og medlemsarrangementer over hele landet.

Hvad beskæftiger foreningen sig i øvrigt med?

 • Samarbejder med Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Brandteknisk Institut m.fl. omkring brandsikring og brandmærkning af stråtækte huse. Foreningen Straatag har været med til at udvikle brandmærkningsordningen, som den har eneret til.
 • Samarbejder ”politisk” med styrelser, fonde, Bygningsfredningsforeningen ”Byfo”, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur m.fl. med henblik på bedre formidling af den stråtækte bygningskultur, samt om at skaffe bedre økonomiske vilkår for bygningsbevaringsarbejdet.
 • Samarbejder med Jysk Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug
 • Foreningen laver kampagner i dagspresse, radio og TV omkring problematikken med fyrværkeri/raketter i forbindelse med stråtage.
 • Foreningen bidrager p.t. (2008) til den forestående revision af lovgivningen om bygningsbevaring og bygningsfredning bl.a. med et færdigt forslag om fritagelse for beskatning af økonomisk støtte fra private fonde i forbindelse med vedligeholdelses-/restaureringsprojekter på bevaringsværdige bygninger.
 • Foreningen arbejder på at skaffe bedre forsikringsvilkår for stråtækte huse.

Hvad er foreningens mål?

Foreningens mål en fortsat og markant vækst for at kunne tilvejebringe det økonomiske grundlag, så foreningen kan videreudvikle sin medlemsservice og øge sine politiske påvirkningsmuligheder til gavn for den danske bygningskultur generelt og den stråtækte bygningskultur i særdeleshed.

Hvem er foreningens medlemmer?

Foreningen har personlige medlemmer, grundejerforeninger, institutioner, virksomheder (tækkemænd, håndværksfirmaer, arkitekter o.s.v).

Hvorfor skulle du måske også være medlem?

Interesserer du dig også for landets kulturarv generelt og for ordentligt håndværk, og hører du også til dem, som gerne vil vide mere om disse ting og selv vil bidrage, bør du melde dig ind i Foreningen Straatag.

Hvordan bliver man medlem?

Alle relevante informationer om, hvordan du bliver medlem findes her på hjemmesiden. Men du er altid velkommen til en snak med formanden eller en fra bestyrelsen.