Vigtige links til hjemmesider der har med emnerne stråtag, bindingsværk og bevaringshåndværk at gøre.

/Rådvad%20centret
Center for Bygningsbevaring er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring. Vi giver professionel, uvildig, forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere.
/Historiske%20huse
”Byfo” & Bevaringsværdige Bygninger. Arbejder for ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vi tilbyder vores medlemmer en række værdifulde services blandt andet rådgivning, rabatter og et gratis forsikringstjek.
/Landsforeningen
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at der værnes om det værdifulde der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.
/Det%20Kgl.%20Bibliotek
Danmark set fra luften – før Google er en online tjeneste, hvor man kan se gamle luftfotos af Danmark fra 1890 og frem. Det Kgl. Biblioteks samling af luftfotos består af omkring 3 millioner unikke optagelser fra 1890 frem til 2010.
/Danske%20Arkiver
SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) er en interesseorganisation for lokalhistoriske arkiver. Siden 1949 har vi støttet de danske lokalarkiver i at indsamle og bevare kulturarven på bedst mulig vis.
/Linolie%20&%20Pigment
Vi holder fast i det gamle håndværk og fremstiller farver, der er fri for unødig kemi. Måske tid til opstolpning af dit bindingsværk? Trætjære, indfarvet linolietjære eller linoliemaling – hvad skal du vælge? Vi hjælper dig hele vejen fra valg af materiale og farve til, hvordan man anvender produkterne.
/Sepatek
Sepatec er et effektivt system til brandsikring af dit nye stråtag. I tilfælde af brand, især i stråtag, er tid den væsentligste faktor. Jo langsommere en brand udvikler sig, desto mere tid har du til at sikre dig selv, din familie og dit hus.
/Nordisk%20NHL
Nordisk NHL forhandler naturlige materialer til restaurering, vedligeholdelse og nybygningsprojekter.
/Carlo%20F.%20Christensen%20A/S
Tække og stråtags spørsmål. Har arbejdet indenfor tækkebranchen, igennem flere generationer. Er i dag totalleverandør af materialer til tækkebrancen i flere lande.
/Dansk%20Brøndejerforening
Dansk Brøndejerforening er en landsdækkende medlemsorganisation stiftet i 1990 med det formål at organisere og vejlede private brønd- og boringsejere, der ønsker at bevare egen indvinding for at undgå at blive koblet på almene vandværkers lange forsyningsledninger.
/Brand%20og%20Sikring
DBI er et af Danmarks syv GTS-institutter, der har til opgave at understøtte innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder. Det sker bl.a. ved opbygning af den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og faglige kompetencer i Danmark.
/Tækkelauget
Tækkelauget har eksisteret siden 2001. Alle foreningens medlemmer er medlemmer af Dansk Byggeri. Det betyder, at enhver opgave udført af et medlem i Tækkelauget er dækket af Byg Garanti-ordningen. Tækkelauget har også været med til at etablere tækkemands uddannelsen.
/Skorstensfejerlauget
Skorstensfejeren er din garant for et Rent, Trygt og Miljørigtigt indeklima. Vi rådgiver - og løser opgaver - indenfor renhold og vedligehold. Via målinger og inspektion, bl.a. i forhold til brand, sikring af installationer m.m. og via rensning af ventilation og skorstene, sikre vi et rent og trygt indeliv.
/Hvepseeksperten
Da hvepse som sagt hjælper med at holde bestanden af andre skadedyr nede, bør man overveje om det er nødvendigt at fjerne boet.
/Skadedyr
Skadedyr er i bedste tilfælde en gene- i værste tilfælde er de en sundhedsrisiko for dig, din familie, dit gode ry og dine kunder. Insekta samarbejder med myndigheder, leverandører, laboratorier og internationale specialister.
/Bevar%20dit%20Hus
Bevardithus.dk er en hjemmeside med den nyeste forskningsbaserede VIDEN om vedligeholdelse, istandsættelse, ombygning og energiforbedring af ældre huse, primært opført før 1960, med de klassiske byggematerialer og håndværksmetoder.