Økonomi og Aktivitet

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og fremhævede, at foreningens økonomi fortsat var særdeles god, og at de løbende opgaver er blevet løst tilfredsstillende. Aktivitetsniveauet har været ganske fint på trods af de alt for få ressourcer, samt at der var også kommet mere nytænkning ind i vore temadage. I Odder holdt vi f.eks. et velbesøgt og interessant møde om svampe og trænedbrydende insekter, og den type informationsmøder agter vi at afholde flere steder i landet fremover. Det er også bestyrelsens intentioner at afholde flere arrangementer end hidtil.

Promovering

Der er også blevet produceret en ny og særdeles flot brochure, og en modernisering af hjemmeside, Facebook og kommunikations-strategi er iværksat.

Bygningskultur Danmark

Tiltagene med kåringen af Danmarks smukkeste bondegård, sammen med Bygningskultur Danmark, har været en stor succes, som har givet betydelig opmærksomhed omkring vore gamle stråtækte bondegårde. Et emne, som vi gerne havde været foruden, er de ”slimede” stråtage. Det er et komplekst problem, som vi har besluttet at forsøge at komme tættere på både med hensyn til årsager og bekæmpelsesmuligheder. Det vil vi allerede i næste nummer af Straatag skrive mere om.

Nye tiltag

Vi har i bestyrelsen længe haft forskellige større tiltag i støbeskeen, men grundet forskellige omstændigheder er disse blevet forsinkede. Midlerne er afsat, og vi håber at kunne realisere dem i løbet af 2018. Medlemstallet har været svagt vigende de senere år, hvad der ikke er unaturligt, da der i en 22-årig forening uundgåeligt må komme en vis afgang. Vi har dog tillid til, at de planlagte og allerede iværksatte bestræbelser vil føre til en vækst i medlemstallet.

Torben Lindegaard Jensen