Foreningen Straatags historie

Foreningen Straatag blev oprettet den 30. januar 1996 på et stiftende møde i Odense.

Initiativtagerne var hofjægermester Erik Juel og amtsrådsmedlem Carsten Abild , som samlede en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række foreninger og organisationer, samt enkeltpersoner, der virkede for bevarelse af landsbyerne og vore gamle bygninger generelt.

Konkret var den dramatiske tilbagegang for stråtagene i Danmark anledningen, og specielt på Fyn havde der gennem de forudgående år været betydelig offentlig debat omkring de overflødiggjorte og funktionstømte gamle stråtækte bindingsværksgårde. Foreningens navn blev ”Foreningen Straatag – Fyn og Øer”, men det viste sig hurtigt, at der også uden for Fyn, var stor interesse for foreningens arbejde, og derfor besluttede foreningen at ændre vedtægterne, så foreningens virke formelt blev udbredt til hele landet.

På det stiftende møde meldte 62 personer sig ind i foreningen, og 6 år senere var medlemstallet på over 700. Siden er fremgangen støt fortsat, og ved udgangen af 2010 var medlemstallet på næsten 1100.

Igennem alle årene har foreningen været udadvendt og har med dygtighed formået at få en fornem pressedækning og haft energi, evner og ideer til at iværksætte en række initiativer, som har bidraget til udbredelsen af, og forståelsen for, den stråtækte bygningskultur. Særligt bør nævnes at foreningen nu en ca. 10 år har haft egen hjemmeside, foreningsblad, der udkommer 4 gange årligt og årligt afholdt en række temadage, hvor medlemmer har kunnet få lov til at arbejde med håndværk på det helt jordnære plan. I de senere år har foreningen også afholdt flere succesrige bygningskulturelle ekskursioner.

Gennem alle årene har foreningen arbejdet sammen med en række ligesindede foreninger og organisationer, bl.a. Bygningskultur Danmark, Bygningsfredningsforeningen Byfo og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. I øvrigt har foreningen naturligvis også kontakt til tækkelaugene og Syddansk Erhvervsskoles afdeling for bygningsrestaurering m.fl. 

I foreningen søger vi både at dække interesserne for bygningskulturen på det idealistiske og overordnede plan, og i lige så høj grad på det jordnære og konkrete plan. Vore medlemmer kan kontakte os både telefonisk og via mails for rådgivning vedrørende håndværksmæssige og ”tekniske” spørgsmål.

Et resultat af foreningens politiske arbejde er eksempelvis skattefritagelse for modtagelsen af privat støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger. Endvidere bør nævnes, at foreningen gennem årene har doneret ca. kr. 250.000,- fordelt på en halv snes restaureringsprojekter vedr. smukke stråtækte bygninger.