Bestyrelsens beretning – 2019

2019 har for foreningen været et år nogenlunde ligesom de sidste adskillige år. Foreningens medlemstal er dog svagt faldende – til 598. Hertil kommer 68 restanter, og der er fortsat en jævn tilgang af nye medlemmer. Økonomien er fin, og aktivitetsniveauet er tilfredsstillende. Vi har året igennem afholdt tre succesrige medlemsarrangementer, et på Fyn, et på Sjælland og et i Jylland. Vi havde håbet på, at vi havde haft kræfter til yderligere et arrangement, men det nåede vi desværre ikke.

Året igennem har der været rigtigt mange medlemshenvendelser, som vi har forsøgt at håndtere så godt vi kunne. Mange af disse har drejet sig om problemerne med cyanobakterier (de slimede tage), og vi har sidst i 2019 fået en hel del besvarelser på spørgeskemaet, som fortsat ligger på hjemmesiden. Vi håber på at få mange flere endnu, og i løbet af sommeren 2020 vil vi begynde at analysere resultaterne nærmere, og så må vi se, hvad vi kan få ud af det. (spørgeskemaet fjernet og besvarelserne evalueres  i den kommende tid. mv Hjemmesideadm.)

Vi har i sommer gennemført et forsøg på medlemshvervning på Samsø, hvor der er rigtigt mange stråtækte huse, men resultatet var ikke opmuntrende, og i bestyrelsen står vi lidt usikre overfor, hvilke tiltag vi kan iværksætte for at øge medlemstallet. Men netop dette vil blive et af de vigtigste indsatsområder i 2020.

Sammenligner vi os med alle de andre folkelige foreninger, står vi faktisk fint! Stort set alle foreninger har medlemstilbagegang og stigende gennemsnitsalder blandt medlemmerne. Et stigende medlemstal vil yderligere kunne styrke økonomien, så det arbejder vi fortsat på. Det vil give os flere muligheder for at synliggøre os – og for at nå vore målsætninger.

Vi har igennem de senere år også forsøgt at udvikle vore arrangementer/temadage og bladet Straatag yderligere. Dette har vi fået mange positive tilkendegivelser for, så noget må jo være lykkedes.

For efterhånden en del år siden lavede vi en anonymiseret medlemsundersøgelse, for at forsøge at finde ud af, hvad motiverne for at melde sig ind i foreningen - og for at blive der – har været. Denne undersøgelse viste, at interessen for det rent praktiske og håndværksmæssige var hovedmotivet for ca. halvdelen og for den anden halvdel var hovedmotivet den mere kulturhistoriske del af foreningens arbejde. Intet tyder på, at dette siden har ændret sig, og derfor vil man som medlem heller ikke med den nuværende bestyrelse kunne forvente en ændret prioritering.

Der er dog en del emner, som vi gerne ville dyrke mere, hvis vi havde tid og kræfter til det. Det kunne bl.a. være genbrugs- og miljøsagen, som for tiden optager mange mennesker meget.  Det kunne også være de uholdbare økonomiske forhold for ejere af ældre bygninger på landet, når det drejer sig om ejendomspriser og lånemuligheder. 

Vi er jo en landsdækkende forening, hvilket giver nogle udfordringer i bestyrelsesarbejdet, da bestyrelsesmedlemmerne generelt bor ganske langt fra hinanden. Selvom de moderne kommunikationsmidler gør det nemt at kommunikere, må vi konstatere, at det trods alt er nemmere at drive en forening, når bestyrelsesmedlemmerne bor tættere på hinanden.

Set i forhold til medlemstallet har fremmødet til generalforsamlingerne i de senere år været meget beskedent og i år særligt, hvilket dog må tilskrives den ekstraordinære situation p.g.a. covid19.

Den  25.06.2020
Formand Torben Lindegaard Jensen

NB: Det offentliggjorte regnskab for 2019 indeholder ikke underskrifter, da Covid 19 gjorde, at vi var nød til at underskrive det elektronisk. Den elektroniske underskrift indeholder personlige oplysninger og bliver derfor ikke offentliggjort. Alle relevante myndigheder har modtaget det underskrevne eksemplar.