Føvlingvej 14
8740 Brædstrup

annexgaardenfoevlingluft4b
Annexgårde, eller mensalgårde, kaldtes de gårde som, foruden de egentlige præstegårde, var henlagt til et præstekald. Disse gårde har oprindeligt været præstegårde, men er på grund af sammenlægninger af ”kald” blevet overflødige men i kirkeligt eje.

Mange steder rundt om i landet støder man stadigvæk på gårde, der kaldes annexgårde eller mensalgårde. En sådan annexgård findes f. eks. stadig på adressen Føvlingvej 14 i Føvling nær Brædstrup i Midtjylland. Denne annexgård er dog i dag i privat eje.

 

 

 annexgrden fvling   dr2

 

 Annexgården i Føvling, som blev bygningsfredet i 1986, er en velbevaret firelænget gård, hovedsageligt i bindingsværk omkring en pigstensbelagt gårdsplads. Den ældste længe (vestlængen) er fra engang i 1600’tallet og den nyeste (østlængen) er fra 1890.

Stuehuset fra 1844 er opført i regelmæssigt sortmalet bindingsværk i meget kraftige dimensioner og med rødkalkede tavl, som typisk for Østjylland. En smukt beliggende og meget flot gård, som nok er en omvej værd!