Mesinge Bygade 57
5370 Mesinge


Mesinge Kirkelade menes opført ca. 1580, hvor den blev anvendt til opbevaring af ”kirketiende”, der typisk blev betalt i korn. Kirketiendet var en slags kirkeskat, som sognets jordejere betalte til sognet.

Ca. 100 år senere blev kirkeladen ombygget til hospital, en slags fattighus der tjente som bolig for ”værdigt trængende”, som ikke kunne klare sig selv.

Den smukke, enkle senmiddelalderlige bygning, der ligger ved siden af landsbykirken, blev bygningsfredet helt tilbage i 1918.

I 2010 blev kirkeladen, med stor respekt for husets kulturhistoriske værdier, indrettet til cafe – Café Kirkeladen .

Mesinge hospital1Mesinge hospital2Mesinge Hospital3