Lufthavnsvej 12
Feldballe
8410 Rønde


feldballe pgd 1jan13xLandsbyen Feldballe ligger øst for Rønde ved vejen til Ebeltoft. Det er en ganske køn lille landsby, der bliver til noget helt særligt på grund af sin gamle præstegård, der sammen med middelalderkirke, skole og hospital udgør et betagende historisk miljø.

Præstegården blev bygningsfredet i 1918, altså straks efter bygningsfredningslovens vedtagelse. Fredningen omfatter hele anlægget, der består af to sammenbyggede bindingsværkslænger (præstebolig og kapellanbolig) , som skulle være tilbage fra omkring 1688, to nyere avlslænger fra omkring år 1900 og den fritliggende ”barfred” fra omkring år 1500.

 

 

 

feldballe pgd apr 2012 1jan13x

Beboelseslængerne blev udsat for en ret hårdhændet restaurering i 1927, hvor stråtaget blev udskiftet med tegltag, murværk fornyet og bindingsværket nedtaget, afhøvlet og genopstillet. Men trods alt stadigvæk et smukt hus.

Interessen knytter sig dog i første række til den lille ”barfred”.   Barfred kommer af tysk Bergfried, som et fritstående forsvarstårn. Udtrykket er fra 1400-tallet også brugt om kgl. herberger på præstegårde i Danmark. Feldballes barfred er opført omkring år 1500 af enestående svært egetømmer med tavl udmuret i munkesten.  En fascinerende bygning!

feldballe pgd apr 2012 2jan13xfeldballe pgd udsnitjan13x