Trekanten 1, Håstrup
5600 Fåborg


Stormgaarden luft 3 2010x

 

Navnet ”Stormgården” hen viser til slægten Storm, der igennem mange generationer – og indtil 1940’erne – har ejet eller haft gården i fæste. Gården har også været benævnt ”Store Haastrupgaard”, og den er nævnt første gang i 1548.

Gården ligger meget markant midt i Håstrup – lige overfor kirken, og i gamle dage var der portindkørsel til gården midt i ladelængen overfor kirken. Ud over at være landbrug har gården fungeret som ”visitatsgård”, hvor der altid skulle være stillet et par værelser til rådighed for sognepræsten, som ikke havde præstegård i Håstrup. 

Der hører ikke mere landbrugsjord til gården, som blev bygningsfredet i 1970’erne.

Det er en usædvanlig smuk og harmonisk gård med 3 sammenbyggede stråtækte driftslænger i bindingsværk. Stuehuset er opført i midten af 1800’tallet i grundmur, og har gennem de Stormgaarden aug 2013 2xsenere år været igennem en omfattende restaurering, hvor huset har fået sin oprindelige ”lakserøde” farve tilbage.

Endnu et bevis på, at man ikke i 1800’taller var så farveforskrækkede som man har været igennem de sidste 100 år.  

Stormgaarden jan 10x

Stormgaarden luft 4x