Søndergade 23
4534 Hørve 


Ellemosegaard 1

 

Her og der ligger stadigvæk enkelte gamle stråtækte bindingsværksejendomme, der fremtræder som regulære tidslommer. Fælles for de fleste af disse er, at de igennem årtier har været ejet af nogle ugifte ”særlinge”, der er blevet meget gamle og som har vendt ryggen til udviklingen.  Nu og da er sådanne ejendomme heldigvis efterfølgende kommet i hænderne på ejere med sans for kulturhistorie, og har fået forlænget livet ved at fungere som fritidsbolig.

 

 

 

 

En sådan ejendom er Ellemosegård ved Hørve, som det lykkedes at få bygningsfredet i 2003.  Gården er fra midten af 1700’tallet og fremtræder som en heltEllemosegaard sammenbygget stråtækt bindingsværksgård. Den har alle de særkendetegn, som præger de gamle nordsjællandske gårde som f. eks. stuehusets bislag imod gårdsiden og overkalket bindingsværk.

Gårdens bindingsværk er ikke traditionelt bindingsværk, men såkaldt indvendig sidebåndskonstruktion, hvor der ikke er traditionelle løsholter, men nogle lægter, der er bladet ind i vægstolperne på disses inderside. Denne konstruktion var i gamle dage ret udbredt på Nordsjælland og i særlig grad i Odsherred.

Også indvendigt fremstår denne gård helt originalt.